ارتباط باما

4 می 2018 2,964 views
ارتباط باما
برای ارتباط مستقیم با هر بخش از ایمیل های زیر استفاده کنید:

مدیریت :
واحد فروش:
واحد فنی و مهندسی:
واحد انرژی و آموزش:
واحد اداری – مالی:
۰۹۱۲۷۵۷۵۱۸۰
۰۹۱۲۰۴۶۸۴۲۶
۰۹۱۹۳۵۷۳۱۶۶
۰۹۱۲۷۵۷۵۱۸۰
۰۲۵۳۷۸۴۰۰۴۹

ارتباط باما

waltro
فنی حرفه ای
KFLEX