ارتباط باما

4 می 2018 7,907 views
ارتباط باما
برای ارتباط مستقیم با هر بخش از شماره های زیر استفاده کنید:

مدیریت :
مهندس اسماعیلی
۰۹۱۲۷۵۷۵۱۸۰
دپارتمان ابنیه:
مهندس گائینی
۰۹۱۲۲۵۱۸۴۲۹
دپارتمان  تاسیسات مکانیکی:
مهندس حیدری ثابت
۰۹۱۹۳۵۷۳۱۶۶
 دپارتمان برق و خانه هوشمند:
 مهندس وفایی
۰۹۱۲۷۵۷۵۱۸۰
دپارتمان انرژی:
مهندس اسماعیلی
۰۹۱۲۷۵۷۵۱۸۰
دپارتمان بازرگانی:
مهندس ناصحی
۰۹۱۲۷۴۸۱۷۰۶

 

ارتباط باما

waltro
فنی حرفه ای
KFLEX