به علت نوسانات نرخ ارز تا اطلاع ثانوی برای خرید با شماره 37840049-025 تماس بگیرید.

ارتباط باما

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ 183 views
ارتباط باما
برای ارتباط مستقیم با هر بخش از ایمیل های زیر استفاده کنید:

مدیریت :
واحد فروش:
واحد فنی و مهندسی:
واحد انرژی و آموزش:
واحد اداری – مالی:
esmaeili@damasaenergy.com
heidari@damasaenergy.com
taheri@damasaenergy.com
hajizadeh@damasaenergy.com
info@damasaenergy.com

ارتباط باما

waltro
فنی حرفه ای
KFLEX
FUJIAIR
ACTIONCLIM
ACM