به علت نوسانات نرخ ارز تا اطلاع ثانوی برای خرید با شماره 37840049-025 تماس بگیرید.

هیئت مدیره

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 99 views
مدیرعامل

آقای مهندس محمد اسماعیلی

Esmaeili.hvac@yahoo.com
کارشناسی تاسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع
کارشناسی ارشد تبدیل انرژی و انرژی های نو
عضو نظام مهندسی استان قم

رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس امیر طاهری اصل

کارشناسی تاسیسات مکانیکی
کارشناسی ارشد تبدیل انرژی

نائب رئیس هئیت مدیره

آقای مهندس محمد حیدری ثابت

کارشناسی تاسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع
کارشناسی ارشد تبدیل انرژی و انرژی های نو

waltro
فنی حرفه ای
KFLEX
FUJIAIR
ACTIONCLIM
ACM